Trung tâm khách hàng Horizon

Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY

2020-07-14

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác Công ty TNHH HORIZON xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng và đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch đến địa chỉ 74 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình,TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020 công ty chúng tôi đã chuyển văn phòng giao dịch về ...